::آمدم تا....::

من بدینجا نامدم در خلوتم عاشق شوم/
کنج عزلت برگزینم, وز غمم فارغ شوم

امدم عاشق شوم , تا در جهان جاری شوم/
بهر هر دلخسته و درمانده چون یاری شوم

من بدینجا نامدم هر دم شوم مداح او/
محو در نورش شوم, هر دم بجویم راه او

امدم در عین مدح و جستن و پویندگی/
پر کنم هردم هوا را از نوای زندگی

من بدینجا نامدم , تا به به اطرافیان/
باد غبغب را فزاید , فربه گردد "من" از ان

امدم تا انچه از نعمت بداده لطف دوست/
بخشم از سرچشمه اش بر هر طرف, دلخواه اوست

/ 0 نظر / 14 بازدید