:انجمن عشق::

از باور ان میل نهان در دل ذرات/
هر درد شود منشا خیرات, به کرات

هم درد ز تو بوده و هم علت درمان/
جز این بشود, بودن میلت شده کتمان

این میل نهان مجمری از بال و پر عشق/
کز اتش ان, مفرغ غفلت چو زر عشق

اتشزنه اش خنده به هر سوزش و اتش/
احساس یکی گشتن با عشق و تمامش

یک ان شررش به, که ریاضت شود عادت/
یا قرن شود سجده ی بی دل به عبادت

دیگر چه دعا مانده به غیر از سخن عشق/
جز انکه جهانت بنما انجمن عشق

/ 0 نظر / 10 بازدید