::خلق خلق::

صد سپاس از لطف و احساسات دوست
خلق خلق از لطف نعمتهای اوست

هر هنر یا هر اثر از هردلی
قبل هر کس حال خود را چاره جوست

بعد خلقش بهر نشر نور عشق
بیند عشقی را که با او روبروست

ای عجب از این تعجبهای چشم
برنتابد, علتش در جستجوست

وای اگر دریابد علتهای خلق
فاصله کمتر ز حتی تار موست

مست و مجنون میشود از حیرتش
از هنرمندی که با او کو به کوست

/ 0 نظر / 8 بازدید