::گوشه ی دنج دلم::


گوشه ی دنج دلم, سفره ی مهری به پاست/
بین که ازین رحمتش, چینش هستش بجاست

جرعه ای از عشق ناب, مست کند چون شراب/
وز چه خورم می که وی, ساقی دلهای ماست

یک دو سه کردم بسی, کی به دلم میرسی?!/
غافل از این که همو, اخر و هم مبتداست

گر که شدم در پی اش, خود شده ام نافی اش/
معنی جستن شود:" از دل جویا جداست"

گر بشود اشکار , معنی پروردگار/
بس عبث است جستنم, هرچه که بینم خداست

ای تو شب و روز من, وی تو همه مرد و زن/
هر لغت و هر سخن, راوی این ماجراست

فارغ از این عقل و هوش , به که بگردم چو گوش/
تا شنوم از دلم, راه تو اینجا کجاست

هم رهی و هم دلی, همرهی و همدلی/
راه دلم دست توست, خود بنما راه راست

/ 0 نظر / 7 بازدید