::گوش نهان::


ای گوش نهان, بشنو سخنهای نهان را/
بی صوت و صدا, لمس نما, صاحت جان را

ای چشم عیان, گوش بشو, در شب خاموش/
هر نور کلامیست, بیاموز, زبان را

فرهنگ لغاتش چه بود?, چیست پیامش?/
شوقیست که بالا ببرد هر ضربان را

گوید که رها شو, ز تعلق, ز تمنا/
جز ترس ندارد ثمری, روح و روان را

بغضیست, پی ه, هر سخنش, در پس ان, اشک/
یک حس ندانم ببرد تاب و توان را

این بین, زبان هم نتواند که بجنبد/
چون نیست لغت, تا که سزد معنی ان را

هر ذره ی اندام, تو گویی نگران است/
از دست دهد, هر دم و هر لحظه زمان را

ای عشششق, ببین با دل ه دلداده چه کردی?!/
کین قصه ی دلدادگی ات برده امان را!

وی عاشق صحاف, به جلدی ز سکوتت/
شیرازه نما, قصه ی هر پیر و جوان را

======
کیانوش 94/5/11

/ 0 نظر / 59 بازدید