::با هم یکی شوید::

ای رهروان ای همدلان, همپای یکدیگر شوید/
بهر سفر با یکدگر, اماده و بر در شوید

هر یک چو انگشتی ز دست, چون قطره ای بر موج ه هست/
بر سوی این دریای جان, رودی در این بستر شوید

هستی به جمعش مایل است, تنهاا ز اصلش غافل است/
چون تار موی گیسوان, رقصنده بر یک سر شوید

بهر زبان, گوش افرید, صدها لغت امد پدید/
گر گفتگو رفت از میان, بهتر که لال و کر شوید

همره شوید از جان و دل, کافییست این حال خجل/
شرمندگی ان لحظه است, از فرط من, برتر شوید

گر در مسیر و جزر و مد, این صف به سر منزل رسد/
فرقی ندارد در صفش, اول و یا اخر شوید

پس با نگاهی بی غبار, فارغ ز هر نوع انتظار/
باهم همافزایی کنید, واقف به این گوهر شوید

/ 0 نظر / 11 بازدید