::یارم خوش است::

هر کجا یارم خوش است انجا خوشم/
گر به تنهایی خوش است, تنها خوشم

گر که من صفرا و او سودا ز طبع/
از سر این عشق, با سودا خوشم

عاشقی و مالکی فرق است میان/
من به جای ملک, بخشش را خوشم

لیکن از یک منظری چون هم شوند/
گر شوم چون مالک دلها خوشم

عاشقم یارب, مرا معشوق کن/
گر شوم چون قطره در دریا خوشم

/ 1 نظر / 14 بازدید
سحر

عالی