::اگر عالم تویی!::

اگر عالم تویی, این من دگر معنا نگردد/
وگر تنها تویی, غیر از تو کس, تنها نگردد

اگر هر ذره ی عالم وجودش از تو باشد/
غبار در هوا هم بی هدف برپا نگردد

اگر اگه تویی بر هر چه در عالم نهان است/
نهان هم چون تویی, گمگشته ناپیدا نگردد

اگر عالم چو معشوقی چنین در سیر رشد است/
تمامش چون تویی, بی عشق تو زیبا نگردد

اگر باور شود این گفته ها , هر گفته از توست/
کلامی بی تو بر دیباچه ی اوا نگردد

خداوندااا, بخوان و بی امان بر سوی خود باش/
که بی اذنت منی با عشق تو یکتا نگردد

/ 0 نظر / 8 بازدید