::شب قدر 1::

خالقاااا

امشب از چشمه ی نورت به دل ما بنما/
بهر بیداری ما, دیده مهیا بنما

دستهای منتظر, از دل به سویت گشته است/
خالقییی, فکری به حال خلق تنها بنما

گر که شرط اولت از دل طلب کردن بود/
یک نظر بر طالب و این روح جویا بنما

ما به سطح پله هایت سعی خود را کرده ایم/
در عمودش تو خودت حل معما بنما

با تمنا لحظه ها همرنگ فردا گشته است/
روح ما را با خودت, هر لحظه اغنا بنما

ترس ما از وهم ما گاهی ببندد هر دو چشم/
چشم ما بگشوده بر دنیای زیبا بنما

بودن ما فرصت و قدرش نیابیم تا به مرگ/
مرحمت کن ارزشش, در یاد, مانا بنما

در میان بی نهایت رسم و راه زندگی/
راه خود را بهر ما, بی شک و ایا بنما

گر رهت عشق است و این ره , شوق ان جاری شدن/
چشمه کن دلهای ما, جاری به دنیا بنما

/ 2 نظر / 12 بازدید
دخترخاص??

خنده تعطيل ✘هیــــــــــ‌س✘ ⇄صــــداي گـــــــریہ مي آیـ‌د⇄ ⇄گمـــانــــم گریــــہ ی بَچــــہ هـــاي ⇄ ‌⇦عَلےاسٺ⇨

دخترخاص??

خنده تعطيل ✘هیــــــــــ‌س✘ ⇄صــــداي گـــــــریہ مي آیـ‌د⇄ ⇄گمـــانــــم گریــــہ ی بَچــــہ هـــاي ⇄ ‌⇦عَلےاسٺ⇨