:: باران::

بخوان باران سرود عاشقان را
بپیچان عطر این فصل خزان را

روان کن قطره های عاشقی را
ببار و تازه کن روح و روان را

نوای چک چکت نتهای قلبم
نشانده با خود آوای بیان را

نفسهایم شتابان در عبورند
که در خود درکشند بوی هر آن را

زمین آغوش خود را برگشوده
بهاران بگذراند زایمان را

عجب بخشنده ای ای ابر رقصان
که بی منت بباری آسمان را

مرا همچون خودت بی منتم کن
ز بخشش نشمرم سود و زیان را 

/ 0 نظر / 9 بازدید