:آآآِی ای لغات کجایید::

بشینید ای لغات, از هر دری مایل به انید/
که بی شک چون به رقص ایید, همه اهنگ جانید

معانی را رها سازید و در بندش نباشید/
که باعث میشود در حبس و در زندان بمانید

هدف گر رقص دل باشد, دگر اما ندارد/
شما شایسته ی جاری شدن بر این زبانید

شما رو وعده ای دارم, اگر جاری بگردید/
پسش افسوس می اید, چرا در دل نهانید

ز ترس سردی معنای خود بر خود نلرزید /
که درمانی برای گوش جان تشنگانید

مرا امشب همین کافی که دیدم بی تقلا/
شما خود را سریع بر عرشه ی دل میرسانید
======
کیانوش 94/3/27

/ 0 نظر / 13 بازدید