::ای ذهن::

ای ذهن رهایم کن و زین بیش مگو/
هر دم سخن از, این من پریش مگو

در لحظه بمان , واقعه در دست تو نیست/
از قبل وقوع ,حدس خود از پیش مگو

گر لب به سخن شد ز سر حکمت دوست/
از عشق بگو, یک لغت از نیش مگو

گر دل به خروش امد و دریافته داشت/
دریافته بر خلق کج اندیش مگو

عشق است مرام همه ذرات جهان/
از بهر حذر, بهانه از خویش مگو
======

/ 0 نظر / 13 بازدید