::خواب خوابم::

خواب خوابم, خواب خوابم ای خدا/
تشنه ای در بین ابم ای خدا

غیر خود را چون حجابی خواندمش/
جستم انکه خود حجابم ای خدا

اندرین فرصت که در دنیا شدم/
در پی وهم و سرابم ای خدا

بی سووالم, زانکه دنیا پاسخ است/
زین سبب خود کن مجابم ای خدا

در جهانی که حقیقت یکه است/
این منم را برنتابم ای خدا

حال اگر این من در این بازی توست/
بهر بازی در رکابم ای خدا

هر طرف خواهی برو ای مبتدا/
سوی دلخواهت شتابم ای خدا

رعد و ابر و قطره و دریا تویی/
اندرین دریا حبابم ای خدا

/ 0 نظر / 12 بازدید