::فرصت بودن::

بودن ما اندر این دنیای زیبا فرصت است/
دیدن زیبایی و هر خلق یکتا فرصت است

هر چه پیش اید چو در دستان هوش مطلق است/
شادی و غم هرچه باشد جمله بر ما فرصت است

شادمانی با سلامت, شرط ماندن در بقاست/
درد و غم از بهر رشد ه روح والا فرصت است

گر بدست اوردن ه دلخواه خود چون نعمت است/
باختن هم گر شود, هر دم مهیا فرصت است

هر صعودی مایه ی بالیدن و پرواز "من"/
هر زمین خوردن ز بهر رشد دلها فرصت است

هر چه نه گفتن به ذهن و هر توهم قدرت است/
هر بلی بر زندگی, بی شک و اما فرصت است

دم به دم شکلی دگر زین خاک بر دنیا شود/
هر قدم با این بدن, همراه دنیا فرصت است
=======
کیانوش 94/5/15

 

/ 0 نظر / 66 بازدید