::تو . . .نیستی::

تو پیدا نیستی, پیدایی از توست/
تو رعنا نیستی, رعنایی از توست

همه عالم به زیبایی گرایند/
تو زیبا نیستی, زیبایی از توست

به هر سو بنگرم میل تو بینم/
تو بینا نیستی, بینایی از توست

نیاز تو به قرب بنده ات بود ?!/
تو جویا نیستی, جویایی از توست

بگفتند این جهان, صاحب تویی تو/
تو دارا نیستی, دارایی از توست

به عشقی, عاقلی, معشوق رسوا /
تو رسوا نیستی, رسوایی از توست

اگر عضوی ز یادت گشته ارام/
تو ماوا نیستی, ماوایی از توست

همه در جستجویت رو به عرشند/
تو اعلا نیستی, اعلایی از توست

به تمثیلی تو را دریا بنامند/
تو دریا نیستی, دریایی از توست

/ 0 نظر / 9 بازدید