::کلمه، برخیز::

کلمه, خیز و برون ای, که محتاج توام/
به چراغی ز سکوتم پی اماج توام

بخروش و به زبان و قلمم رقص کنان/
بسرای و بنواز و, ز دل و ریشه بخوان

کلمه, 'کاف' تو کون است و مکان و است و جهان/
که بگنجد همه عالم به دو خط شعری از ان

کلمه, 'لام' تو لرزیدن دل از سر عشق/
که به انگشت محبت بزند بر در عشق

کلمه, 'میم' تو مستی کند از درک وجود/
بسپارد که شود همره این علت ه بود

کلمه, 'های' تو هیهات زند بر همه، هست/
"که ز باور بشود دیده و دل, یکسره مست "/

 

/ 0 نظر / 8 بازدید