::ای گل زیبا::

ساده گویم بشنوم این انعکاس/
خود مخاطب هستم و نی عام و خاص

تا که گل در این جهان بر منبر است/
خطبه اش بهتر بود از گل شناس

راز گل را تا به کی در پی روم/
فرصتم کوته شود در التماس

التماس یک خبر از ماورا/
کی بسازد حال من را از اساس

چون که هر دانسته ای خود پرسش است/
با دوصد دانسته ای گردد قیاس

حظ لمس بودن گل گوهر است/
گفته ها دارد ز لمسش از تماس

غیر لمس آنچه نامش زندگیست/
میشود هر نقل قول از اقتباس

ای گل مخمل قبا, ای دلربا/
یک سخن دارم , فقط گویم سپاس

/ 0 نظر / 12 بازدید