::علت بودن::


علت بودن نه از بهر من است/
ارزش بودن نه از جان در تن است

فرصتی باشد اگر از بهر عشق/
زنده گردد این بدن در شهر عشق

گر که هر جنبنده ای در این جهان/
بودنش بهتر بود از حذف ان

گر که عالم هم همه ویران شود/
زنده مانaد تا قدم در ره نهد

شاکرم گر هستم و هستی مرا/
گفت برگرد و بمان در این سرا

تا بیاموزی که بودن را دمیست/
حاصلی در این سرا جز عشق نیست

/ 0 نظر / 13 بازدید