::ای شب::

ای شب ای همسفره ی این لحظه ها ی بی صدا/
همدمم باش و بگو از هر چه که باشد روا

گر روا داری بخوان بر هر طریق و صورتی/
از هر انچیزی که در پیش اورد یک فرصتی

فرصت بخشیدن از هر انچه نامش نعمت است/
مهر و لبخند و کلامی, یا نوازشهای دست

هر طریقی تا کنون بوده, توانی بیش ده/
گر ندانستم, نما هر انچه را از پیش به

گرچه که هر انچه در هر لحظه ی ما پیش روست/
بهترین است در قیاس لحظه ای که پیش از اوست

گر چنین است بهترینت را به لحظه برگزین/
تا که سیر رشد ان برتر شود از واپسین

صد سپاس از تو که در این خلوت مهتابی ام/
چون مخاطب گشتی و پر گشته این تنهایی ام

/ 0 نظر / 8 بازدید