::خداونداااا::

خداوندااا

جهانت فارغ از مرز و تمامت بیشمار است/
یقین هر شکلی از خلقی و نامت بیشمار است

در این بی منتهایی, راز و اسراری نهان است/
به هر جوینده ی راهی, پیامت بیشمار است

سخنها دارد این وسعت, بدارد گفتگوها/
ز هستی در سخن هستی, کلامت بیشمار است

چو گوشی باشد و هر لحظه مشتاق و پذیرا/
به صبحش همچو خورشیدی سلامت بیشمار است

سپاس از این همه لطف و سکوت لحظه هایت/
که فرصتهای همراهی به شامت بیشمار است

/ 0 نظر / 11 بازدید